Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

S’informa als usuaris/àries de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la compra dels productes dels que disposa FORMACIÓ I TREBALL.

L’usuari/ària haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

FORMACIÓ I TREBALL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, FORMACIÓ I TREBALL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de FORMACIÓ I TREBALL per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents als productes que gestiona la nostra organització, així com informació vinculada a FORMACIÓ I TREBALL, i per a la realització d’estadístiques i poder remetre-li informació comercial en temes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari/ària o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a FORMACIÓ I TREBALL amb adreça a Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari/ària, o posant-se en contacte a través del correu electrònic lopd@formacioitreball.org

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Formació i Treball, Empresa d’Inserció
Finalitat Respondre les sol·licituds de contacte o informació
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris Formació i Treball  i empreses del grup
Drets Accés, Portabilitat, Rectificació, Cancel·lació, Oblit i Oposició.
Informació Addicional Consulti la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari/ària a través de la pàgina web que FORMACIÓ I TREBALL posa a la disposició dels usuaris/àries d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari/ària garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari/ària garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a FIT per a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Linkedin, Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari/ària en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris/àries de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

La pàgina web pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari/ària pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals FORMACIÓ I TREBALL no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, FORMACIÓ I TREBALL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari/ària, en aquells casos en què la configuració de l’usuari/ària a aquest efecte així ho permeti.

Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, FORMACIÓ I TREBALL podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

Identitat: FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ, en endavant FORMACIÓ I TREBALL, va ser creada el 2005 i acollida a la Llei 27/2002, amb què es desenvolupen serveis que permeten assolir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió. El seu domicili és Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930).

Correu electrònic: lopd@formacioitreball.org

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

FORMACIÓ I TREBALL tracta la informació facilitada per l’Usuari/ària amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de la compra i adquisició dels productes, consultes varies, subscripció al butlletí i participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.

Realitzar funcions administratives.

Exigir la informació legalment requerida, i respondre a un procés legal.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’ Usuari/ària.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari/ària.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones que formin part de l’estructura de FORMACIÓ I TREBALL que la necessitin per tal de gestionar les sol·licituds de l’Usuari/ària.  


Funcionaris governamentals, en cas que existeixin requisits legals d’informació o organismes encarregats de vetllar pel compliment de les lleis o litigants privats en resposta a processos legals vàlids (ordre de registre o aprehensió, citació o ordre judicial).

COM PROTEGEIX FORMACIÓ I TREBALL LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL?

FORMACIÓ I TREBALL implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.
Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la pàgina web són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, les que l’usuari/ària ens comunica voluntàriament.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

L’Usuari/ària té dret a obtenir confirmació sobre si FORMACIÓ I TREBALL tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari/ària podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari/ària podrà oposar-se al tractament de les seves dades. FORMACIÓ I TREBALL cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, podrà l’Usuari/ària podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, FORMACIÓ I TREBALL haurà de gestionar la seva tramitació. L’Usuari/ària podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a: FORMACIÓ I TREBALL, Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930), o correu electrònic a: lopd@formacioitreball.org amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualsevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.

Ús de Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar contingut relacionat amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.