Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat pot actualitzar-se o adaptar-se pels canvis que puguin produir-se en la legislació vigent o en la pròpia pàgina web. Si us plau, llegeixi-la detingudament cada vegada que faciliti les seves dades personals.

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Les dades que sol·licitem en aquest lloc web són adequades, pertinents i les estrictament necessàries per a poder prestar-li els serveis oferts i en cap cas vostè està obligat a facilitar-nos-les, si bé ha de saber que la seva no comunicació podrà afectar o impossibilitar la prestació del servei.

Amb el consentiment exprés que presta en acceptar la present Política de Privacitat abans de facilitar-nos les seves dades personals, vostè ens dona la base legal per al seu tractament.

D’acord amb la Llei orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i sobre la base dels principis de transparència, lleialtat i licitud, detallem a continuació el tractament que realitzarem de les seves dades de caràcter personal:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals formaran part del fitxer Usuaris Web, el destinatari i el responsable del qual del fitxer i del tractament del mateix és:

  • Formació i Treball, Empresa d’Inserció SL

  • NIF: B64044837

  • Domicili social: Ramon Llull 430-438 - 08930 Sant Adrià del Besòs

2. LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de dades és l’execució de la relació contractual. Serà necessari que el client faciliti a Formació i Treball, Empresa d’Inserció SL les dades que li siguin requeritdes com a obligatòries. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides per Formació i Treball, Empresa d’Inserció SL podria implicar la resolució de la relació contractual. A més, haurà de comunicar les seves dades actuals perquè Formació i Treball, Empresa d’Inserció SL tingui la informació actualitzada i sense errors.

3. FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal que ens faciliti en aquest lloc web es tractaran exclusivament amb la finalitat d’enviar-li la informació sol·licitada. A més, si ho consenteix expressament, li podrem enviar comunicacions electròniques amb informació dels nostres serveis i activitats que esperem puguin ser del seu interès. En cas que les seves dades sofreixin alguna modificació, preguem que ens ho comuniqui a les dades de contacte que figuren més amunt amb la condició de poder mantenir-les actualitzades i poder respondre de la veracitat d’aquestes.

Conservarem les seves dades el temps imprescindible per a poder dur a terme la finalitat per a la qual ens les ha facilitat i per a poder atendre, en cas necessari, les responsabilitats legals que poden derivar-se d’elles. Si no exerceix el seu dret d’oposició o cancel·lació al tractament de les seves dades, entendrem que continua interessat a continuar formant part del nostre fitxer de Clients mentre el tractament sigui adequat a la finalitat per a la qual es van facilitar.

Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta que hagués acceptat prèviament sense que tingui afectació en la licitud del tractament basat en aquest consentiment.

4. CESSIÓ DE LES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers excepte a empreses col·laboradores sempre que aquesta cessió comporti una millora del servei per al qual es van cedir, existeixi obligació legal o se li hagi informat expressament.

5. DRETS DE L'USUARI SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS

L’informem dels drets de què disposa en cedir-nos les seves dades:

  • Dret a l'accés a les dades

  • Dret de rectificació

  • Dret de supressió

  • Dret d'oposició

  • Dret a la portabilitat

  • Dret a la limitació del tractament

Pot exercir qualsevol d’aquests drets comunicant-ho per escrit al nostre domicili social que apareix més amunt o bé mitjançant correu electrònic a fit@formacioitreball.org, sempre incloent fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o equivalent.

Disposa de més informació sobre els seus drets i dels formularis per a exercir-los en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es

6. XARXES SOCIALS

La visita als perfils públics de Formació i Treball, Empresa d’Inserció SL en xarxes socials no suposa la captació de dades personals, tret que s’autoritzi expressament.

7. PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES

Utilitzem mesures organitzatives i tècniques per a garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat format i ha adoptat el compromís de confidencialitat per al seu tractament.